Adviesdocument met aanbevelingen

Op speciaal verzoek kunnen organisaties en opdrachtgevers een adviesdocument met aanbevelingen door ons laten maken. Het gaat hier om maatwerk oplossingen waarbij er altijd gekeken wordt naar het geheel. Hierbij worden ook de andere betrokkenen en eventueel de Stakeholders geraadpleegd. Een aantal onderzoeken en/of bijeenkomsten zijn onderdeel om het adviesdocument met aanbevelingen te kunnen opstellen en te valideren. Op basis van een voor-overleg zullen we eerst de condities en voorwaarden bespreken waarna we de offerte zullen opmaken om een gespecificeerde adviesdocument met aanbevelingen te kunnen aanleveren.

Veelgestelde vragen

Een verkennend onderzoek is bedoeld om snel inzicht te kunnen krijgen in bepaalde gebouwonderdelen zoals gevelmetselwerk of specifieke bouwdetails. In overleg met opdrachtgever kunnen op enkele locaties en posities zowel optisch als haptisch onderzoeken worden uitgevoerd.

LEES MEER >

Haalbaarheidsonderzoeken zijn bedoeld om de mogelijkheden van complexen te onderzoeken in het kader van bepaalde opgaven in relatie tot eventueel door-exploiteren en waarbij de uitkomst van meerdere scenario’s en financiële middelen bepalend zijn voor het maken van de juist keuze.

LEES MEER >

Een spouwmuur (constructie) onderzoek is eerder noodzaak dan informatief. Tussen 1920 en 1995 bijvoorbeeld, zijn spouwmuur constructies toegepast waarbij metalen ankers zijn toegepast om binnen- en buitenblad constructief te koppelen. Ooit begon men met het metselen van lege geventileerde spouwmuren, in de loop der jaren werd de spouw groter (1cm-7cm) en ging men isolatie aanbrengen in de spouw tijdens het bouwen. Weer later ging men in lege spouwen na-isolatie aanbrengen. Inmiddels hebben we veel geleerd over ..

LEES MEER >

Tijdens een integraal onderzoek worden alle gebouwonderdelen zorgvuldig gecontroleerd waarbij veel destructief onderzoek plaats zal vinden. Omdat hier gewerkt wordt met klimmaterieel en hoogwerkers tot en met gebouwhoogte, kunnen we uitvoerig onderzoek verrichten en meerdere openingen maken waarbij we de kwaliteit en conditie van de volgende onderdelen kunnen zien en beoordelen zoals:

  • Hellende en/of platte daken
  • Bouwdetails en waterkeringen
  • Betonconstructies en koudebruggen
  • Metselwerk en voegwerk van gevels
  • Spouwmuur constructies
  • Gevelvullingen en draagconstructies
  • Constructies algemeen en toegepaste materialen in- en uitwendig
  • Zettingen en/of zakkingen
  • Duurzaamheidsmogelijkheden en/of verbetering mogelijkheden