Gevel Inspectie

toepassingen producten en systemen metselwerk herstel

Thor Helical producten en systemen voor herstel en versterken van metselwerk kunnen snel worden toegepast bij gebreken aan bijvoorbeeld gevels.

Gevels krijgen veel te verduren door omstandigheden en krachten die vrijkomen door bijvoorbeeld weer en klimaat zoals windkracht, doordat ze meestal nat worden, met soms vorstschade tot gevolg , door opwarming tijdens zonnige dagen en daarna weer te snel afkoelen, zelfs de omgeving zoals schade door bomen, begroeiing, alg en mossen, door mechanische krachten en zettingen en/of zakkingen door instabiele grondslagen of funderingsproblematiek.

‘Gebouweigenaren zijn onbekend met de kwaliteit en conditie van hun gevelmetselwerk op dit moment’

Gevels van metselwerk die in vorige eeuwen constructief gebouwd zijn, met daarin opgenomen metalen ankers met bepaalde levensduur, zijn door veroudering, slijtage of corrosie in veel situaties onvoldoende stabiel en/of niet meer veilig voor bewoners of zelfs passanten. Het komt steeds vaker voor dat passanten te maken krijgen met losgekomen metselwerk in directe nabijheid van gebouwen.

‘Ieder Jaar weer nieuwe meldingen over schade en soms letsel door vallende bakstenen gevelmetselwerk’

De meest risicovolle gevels zijn de zogenaamde spouwmuurconstructies waarvan het buitenblad bestaat uit halfsteens dik metselwerk die volgens rechtens verkregen niveau (bouwjaar) en huidige regelgeving, voldoende (spouw)ankers per vierkante meter nodig heeft om het buitenblad met het binnenblad constructief te verbinden. Halverwege vorige Eeuw begon men structureel spouwmuurconstructies toe te passen met een buitenblad van metselwerk, eerst nog met een binnenblad van metselwerk, na de tweede wereldoorlog ging men snelle bouwmethoden toepassen en meer beton gebruiken als binnenblad (casco), weer later ging men de spouwmuren voorzien van isolatie om energie te besparen en kwam men ook met nieuwe technieken zoals (HSB) houtskelet bouw binnenbladen.

‘In 2019 zijn er met een totaal lengte van 70 kilometer aan Thor Helical renovatie spouwankers verwerkt in Nederlandse gebouwen’

Bij gebreken aan gevels, met als gevolg klachten van bewoners, gaat men pas nadenken over gevel inspectie. Meestal schakelt men in eerste instantie een aannemer of gevelspecialist in om het probleem op te lossen of laat men periodiek regulier onderhoud plegen om hogere kosten te voorkomen. Alhoewel dit vroeger (en soms zelfs nu ook nog) een gebruikelijke methode was, kan een meer diepgaand (gevel)onderzoek meer informatie opleveren, waarmee men zelfs een risicoprofiel kan laten opmaken, die men weer kan gebruiken als basis voor het budgetteren van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen op korte en lange termijn.

‘Gevel Inspectie anno 2021’

Voor het opmaken van een gevalideerd rapportage en risicoprofiel, met betrekking tot gevelmetselwerk, dient men een gevel inspectie uit te laten voeren, zowel optisch als haptisch, op meerdere posities, hoogtes en geveldelen op verschillende windrichtingen. Tijdens een gevelinspectie worden op meerdere plekken bakstenen verwijderd om de achterliggende situatie te kunnen bekijken en eventuele problematiek op te kunnen sporen. De kwaliteit en conditie van het metselwerk; de legmortel, het voegwerk en de hechting van de bakstenen, eventuele spouwvullingen, spouwverankering, waterkeringen en draagconstructies boven gevelvullingen (kozijnen) worden hierin meegenomen.

‘Gevelonderzoek een stimulans voor gebouweigenaren en gebouwbeheerders in 2021’ 

Bij de verschillende gevelonderzoeken en gevel inspecties wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals hoogwerkers, steigers en klimmaterieel en alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Apparatuur zoals een specifieke metaaldetector om kozijnankers, metaalconstructies in metselwerk, spouwankers en spouwanker patronen te kunnen lokaliseren, boor- en hakmachines, eventueel een trekproef meter voor toepassing spouwankers, een Karsten buis testmeter om de wateropname weerstand van metselwerk te bepalen, een voeghardheidsmeter om de hardheid van voegwerk te kunnen bepalen, een lintvoeg waterpasinstrument om eventuele scheefstanden en verzakkingen vast te kunnen stellen enz. Tot slot; Erik Duijverman en Gerjo Molenaar vervullen de behoefte aan gevelonderzoeken en rapportages sinds December 2018 met een nieuwe gevelinspectie afdeling die is toegevoegd aan Thor Helical Benelux.