Spouwmuur onderzoek

Een spouwmuur (constructie) onderzoek is eerder noodzaak dan informatief. Tussen 1920 en 1995 bijvoorbeeld, zijn spouwmuur constructies toegepast waarbij metalen ankers zijn toegepast om binnen- en buitenblad constructief te koppelen. Ooit begon men met het metselen van lege geventileerde spouwmuren, in de loop der jaren werd de spouw groter (1cm-7cm) en ging men isolatie aanbrengen in de spouw tijdens het bouwen. Weer later ging men in lege spouwen na-isolatie aanbrengen. Inmiddels hebben we veel geleerd over isoleren en vochthuishouding van spouwen en wat eventuele gevolgen kunnen zijn, daarnaast hebben we geconstateerd tijdens vele onderzoeken dat er of onvoldoende spouwankers zijn toegepast, of verkeerd geplaatst en/of dat spouwankers volledig verroest of doorgesleten zijn. Bij een spouwmuur voeren wij altijd destructieve onderzoeken uit op meerdere posities en verschillende windrichtingen, tevens controleren wij de kwaliteit en conditie van metselwerk, voegwerk en bouwdetails.

Verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek is bedoeld om snel inzicht te kunnen krijgen in bepaalde gebouwonderdelen zoals gevelmetselwerk of specifieke bouwdetails. In overleg met opdrachtgever kunnen op enkele locaties en posities zowel optisch als haptisch de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

 • Permeabiliteit testen met Karsten Buis t.b.v. vaststellen wateropname weerstand metselwerk
 • Kwaliteit en conditie van het voegwerk inclusief voeghardheidsmetingen
 • Kwaliteit en conditie van hechting metselwerk en bakstenen en mortels
 • Trekproeven t.b.v. toepassing renovatiespouwankers
 • Opname t.b.v. scheurvorming metselwerk & dilatatie advies
 • Opname t.b.v. zakkingen d.m.v. lintvoeg metingen en dakpunt metingen t.b.v. schadeherstel

Haalbaarheidsonderzoeken

Haalbaarheidsonderzoeken zijn bedoeld om de mogelijkheden van complexen te onderzoeken in het kader van bepaalde opgaven in relatie tot eventueel door-exploiteren en waarbij de uitkomst van meerdere scenario’s en financiële middelen bepalend zijn voor het maken van de juist keuze. Dit kan resulteren in de keuze voor o.a. noodzakelijk onderhoud, verduurzamen, renoveren of sloop-nieuwbouw. Haalbaarheidsonderzoeken worden onderverdeeld in specifieke taken voor verschillende partijen. Op basis van een aantal besprekingen en optische en/of haptische onderzoeken kan de juiste informatie worden aangedragen.

Integraal onderzoek

Tijdens een integraal onderzoek worden alle gebouwonderdelen zorgvuldig gecontroleerd waarbij veel destructief onderzoek plaats zal vinden. Omdat hier gewerkt wordt met klimmaterieel en hoogwerkers tot en met gebouwhoogte, kunnen we uitvoerig onderzoek verrichten en meerdere openingen maken waarbij we de kwaliteit en conditie van de volgende onderdelen kunnen zien en beoordelen zoals:

 • Hellende en/of platte daken
 • Bouwdetails en waterkeringen
 • Betonconstructies en koudebruggen
 • Metselwerk en voegwerk van gevels
 • Spouwmuur constructies
 • Gevelvullingen en draagconstructies
 • Constructies algemeen en toegepaste materialen in- en uitwendig
 • Zettingen en/of zakkingen
 • Duurzaamheidsmogelijkheden en/of verbetering mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Een verkennend onderzoek is bedoeld om snel inzicht te kunnen krijgen in bepaalde gebouwonderdelen zoals gevelmetselwerk of specifieke bouwdetails. In overleg met opdrachtgever kunnen op enkele locaties en posities zowel optisch als haptisch onderzoeken worden uitgevoerd.

LEES MEER >

Haalbaarheidsonderzoeken zijn bedoeld om de mogelijkheden van complexen te onderzoeken in het kader van bepaalde opgaven in relatie tot eventueel door-exploiteren en waarbij de uitkomst van meerdere scenario’s en financiële middelen bepalend zijn voor het maken van de juist keuze.

LEES MEER >

Tijdens een integraal onderzoek worden alle gebouwonderdelen zorgvuldig gecontroleerd waarbij veel destructief onderzoek plaats zal vinden. Omdat hier gewerkt wordt met klimmaterieel en hoogwerkers tot en met gebouwhoogte, kunnen we uitvoerig onderzoek verrichten en meerdere openingen maken waarbij we de kwaliteit en conditie van de volgende onderdelen kunnen zien en beoordelen zoals:

 • Hellende en/of platte daken
 • Bouwdetails en waterkeringen
 • Betonconstructies en koudebruggen
 • Metselwerk en voegwerk van gevels
 • Spouwmuur constructies
 • Gevelvullingen en draagconstructies
 • Constructies algemeen en toegepaste materialen in- en uitwendig
 • Zettingen en/of zakkingen
 • Duurzaamheidsmogelijkheden en/of verbetering mogelijkheden