Metselwerk mortel

Metselwerk mortel: WHO60 2 componenten mortel

Metselwerk mortel op basis van cement en gemodificeerde polymeren voor het verbinden van steenachtige constructies bij gebruik van spiraal anker staven van roestvast staal. De duurzame verbinding en mortelsamenstelling versterkt constructies en draagt bij aan instandhouding van bestaand metselwerk waaronder spouwmuurconstructies en bouwmuren.

Metselwerk mortel WHO60

Beschrijving metselwerk mortel

WHO60® is een voorgemengd thixotrofische, krimpvrije metselwerk mortel gebaseerd op cementbasis met een speciaal ontwikkelde toevoeging van polymeer renovatie hars. De nagenoemde beschrijving is voor structurele reparaties, niettemin behoort er niet afgeweken te worden van de beginselen bij overeenkomstige toepassingen.

Mengen metselwerk mortel

WHO60® is verpakt in een emmer en bevat ca. 800 ml. vloeistof (deel B) en een zak van 6 kg WHO60® (deel A).

Door het verwijderen van deze inhoud kan de emmer gebruikt worden om de substanties te vermengen. Giet 75% tot 80% van de totale vloeistof in de lege emmer. Voeg voorzichtig het mortel component toe terwijl u het voortdurend mengt met een elektrische menger. Voeg het restant van het vloeistof bij als u dunner (wil gieten). Indien nodig kunt u dit achterwegen laten om de juiste consistentie te bereiken, afhankelijk van de toepassing.

Meng het totaal minimaal 3 minuten. Dit zorgt voor een gladde en samenhangende mortel. Overtollig aangebracht mortel op afgewerkte oppervlakte kan uitgedroogd en afgeborsteld worden met een harde droge borstel. Het product kan wel smetten.

Kwantiteit

De kwantiteit van 6 kg. WHO60® (deel A) vermengd met 800 ml. van deel B (witte vloeistof) vormt ca. 3 liter.

Opslag

bewaar de onvermengde substanties in een droge koude omgeving zoals u cement bewaart. De houdbaarheid is 1 jaar. Voor volledige details van specifieke toepassingen kunt u de technische merkbladen raadplegen.

Veiligheid metselwerk mortel

Bevat Portland cement. Contact met natte mortel kan huidirritatie of verbranding veroorzaken alsmede contact tussen droog mengsel en lichaamsvloeistoffen ( zoals zweet en oogtranen).

Er is sprake van een risico op serieuze beschadigingen aan de ogen. Draag benodigde beschermingsmiddelen, handschoenen, oog- en gezichtsbescherming.

Indien de mortel in contact komt met de ogen, direct uitspoelen met ruimschoots voldoende gesteriliseerd water en raadpleeg advies van een medisch deskundige. Houdt buiten bereik van kinderen. Voegafwerking kan al starten circa 2 uur nadat de mortel met wapening aangebracht is.

Prestatieverklaring WHO60 metselwerk mortel

Treksterkte: De WHO60 bereikt conform BS6319 een treksterkte van 3.5N/mm² binnen 7 dagen en een treksterkte van 5.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C.

Hecht- en buigsterkte: De WHO60 bereikt conform BS6319 een hechtsterkte van 7.5N/mm² binnen 7 dagen en een hechtsterkte van 12.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C.

Druksterkte: De WHO60 bereikt conform BS63119 een karakteristieke druksterkte van 13.0N/mm² binnen 7 dagen en een karakteristieke druksterkte van 55.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C.

Mortelsterkte (buiten)

2 dagen
4 dagen
7 dagen
14 dagen
28 dagen
42 dagen
56 dagen
72 dagen

Temperatuur van 20C

25MPa
30MPa
35MPa
50MPa
55MPa
65MPa
75MPa
80MPa

NIEUW - Thor Helical Spiraalanker Kalkmortel

Thor Helical Spiraalanker Kalkmortel is een traditionele, droog voorgemengde minerale mortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.
Thor Helical Spiraalanker Kalkmortel kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdamp doorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is, na het zorgvuldig mengen met schoon leidingwater, in hierdoor in staat om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5.

De Thor Helical Spiraalanker Kalkmortel voldoet aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Hieronder treft u een link aan naar een video met toepassing van de spiraalanker kalkmortel.

Interesse in metselwerk mortel?

Bekijk hier onze verkooppunten. Naast het aanschaffen van materiaal kunt u hier ook terecht voor advies over het gebruik van metselwerk mortel.

Liever meteen advies? Bel dan onze technische helpdesk op 088 – 012 95 53