Project onderzoek & advisering


Thor Helical wordt in de beginfase betrokken bij projectmatig verduurzamen en groot onderhoud van woningen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden op basis van bestaande situatie, de gebouw informatie uit archieven die wij van woningeigenaren ontvangen blijkt niet altijd juist. Onderhoud en wijzigingen en/of aanpassingen aan gebouwen in het verleden zijn ooit geregistreerd maar niet meer terug te vinden. Voor het uitwerken van plannen en het beheersbaar houden van bouwkosten, is goede informatie essentieel. Bouwkundig licht destructief onderzoek maar ook testen en proeven op gevelmetselwerk biedt alle informatie voor het uitwerken van plannen.