Renovatie Spouwankers

Renovatie spouwankers worden aangebracht in bestaande gemetselde spouwmuurconstructies (gevels) om binnen- en buitenblad opnieuw met elkaar constructief te koppelen en uit te lijnen conform ‘rechtens verkregen niveau’ (oorspronkelijk bouwjaar) en huidige regelgeving

Gebouwen met gemetselde spouwmuurconstructies en die gebouwd zijn tussen 1920-1995 en waarbij ooit gegalvaniseerde of zink-koper/messing metalen spouwankers zijn toegepast, kunnen onveilig zijn. De levensduur van de allereerste generatie spouwankers varieert tussen 25 en 40 jaar. Uit de meeste onderzoeken (ook laboratorium) komt naar voren dat de rest levensduur van deze allereerste generatie spouwankers verstreken is en dat de conditie en kwaliteit van ieder spouwanker verschillend kan zijn. Aangezien we bij regelmaat hebben kunnen constateren (destructief onderzoek), dat in de meeste situatie ook te weinig spouwankers zijn toegepast, per vierkante meter,  kunnen we ervan uitgaan dat de functie waarborging van de allereerste generatie spouwankers is komen te vervallen met kans op grote schade en letsel tot gevolg.

De Thor Helical Air-Twist spouwankers en Air Twist renovatie spouwankers zijn spiraalvormige RVS ankers waarmee de binnen en buitenbladen aan elkaar verbonden worden. De ankers zijn ontworpen om met evenredige snijlijn te verankeren, het anker baant zich een natuurlijke weg in de meest voorkomende gevelmaterialen. Het spouwanker wordt door een SDS tool met hamerslag in een voorgeboord gat gedreven. De spouwankers worden in RVS AISI 316(A4) kwaliteit geleverd en zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar.


Spouwanker onderzoek

Aanleiding en reden tot spouwanker onderzoeken. In de afgelopen 15 jaar waren er meer dan honderd incidenten met vallend gevelmetselwerk  waarvan enkele zelfs met dodelijke afloop. Projectmatig onderhoud aan gevelmetselwerk, denk aan vernieuwen voegwerk of inbrengen na-isolatie of andere duurzaamheid smaatregelen, is het moment om onderzoek te doen naar de conditie en kwaliteit van spouwankers.

De conditie van spouwankers is redelijk tot goed als alle ankers voldoende inbedding hebben in het buitenblad, minder dan 4mm speling hebben in het binnenblad, recht uitgelijnd zijn (dus niet schuin of gebogen geplaatst zijn) en geen oppervlakte (mechanische) schade of roest hebben. Ook moeten er voldoende spouwankers per vierkante meter aanwezig zijn.

 

De kwaliteit van spouwankers heeft meer te maken met de materiaalkeuze metalen en conservering, daarnaast eventuele vervormingen en/of het oppervlak is aangetast. Door aantasting van de oppervlakte van een spouwanker zal deze roesten of zelfs in diameter afnemen. Een reden dat spouwankers oppervlakte schade kunnen hebben heeft te maken met de be-handeling door de metselaar (soms kregen spouwankers een klap met de zijkant van de troffel waardoor deze strak en vlak op de bakstenen kwamen te liggen) maar ook door het heen en weer bewegen van spouwankers met als gevolg metaalmoeheid. Koper en/of Messing legering metalen spouwankers zijn per definitie afgekeurd!

Lees hier meer over metselwerk en spouwanker onderzoek


Productblad Technische Informatie - Air-Twist Renovatie Spouwanker