Vereenvoudigde rekenmethode aantal renovatiespouwankers per m2


Het vertalen (en tevens een extra controle door ons) van berekeningen uit een gevelinspectie rapport opgesteld door derden, naar toe te passen aantallen renovatie(spouw)ankers en patroonvorm. De huidige verscherpte en nieuwe eisen gebouw-veiligheid (veilig voor bewoners, gebruikers en passanten), waarbij de prestatie eisen van de bouwproducten zelf al hoog dienen te zijn, zorgen voor nieuwe ontwikkelingen met de komst van o.a. het nieuwe (onder voorbehoud) bouwbesluit in 2023.

Renovatie(spouw)ankers

Bij een groot deel van onze bouwkundig technisch onderzoek rapporten leverden wij voorheen zelf Eurocode 6 berekeningen aan met de aantallen renovatie(spouw)ankers per/m2. Vanaf heden worden hiervoor vereenvoudigde rekenmethoden toegepast.

Constructeurs en Aannemers sturen ons sinds een paar maanden hun rekenkundige rapporten door die wij hierna toetsen (extra controle) en als onderlegger gebruiken voor ons adviesrapport voorzien van heldere teksten en illustraties waar het gaat om plaatsen van renovatie(spouw)ankers en aantallen per/m2 in een patroonvorm met h.o.h. afstanden horizontaal en verticaal.

Wij hanteren meerdere normen en richtlijnen waaronder CUR-071 art. 8.2 en Eurocode 6 factoren en rekenmethoden.