WHO-60 metselwerk wapening mortel

Beschrijving: WHO60® is een voorgemengd thixotrofische, krimpvrije mortel gebaseerd op cementbasis met een speciaal ontwikkelde toevoeging van polymeer renovatie hars. De nagenoemde beschrijving is voor structurele reparaties, niettemin behoort er niet afgeweken te worden van de beginselen bij overeenkomstige toepassingen.

Mengen: WHO60® is verpakt in een emmer en bevat ca. 800 ml. vloeistof (deel B) en een zak van 6 kg WHO60® (deel A). Door het verwijderen van deze inhoud kan de emmer gebruikt worden om de substanties te vermengen. Giet ¾ van het vloeistof in de lege emmer. Voeg voorzichtig het mortel component toe terwijl u het voortdurend mengt met een elektrische menger. Voeg het restant van het vloeistof bij. Indien nodig kunt u dit achterwegen laten om de juiste consistentie te bereiken, afhankelijk van de toepassing. Meng het totaal minimaal 5 minuten. Dit zorgt voor een gladde en samenhangende mortel. Overtollig aangebracht mortel op afgewerkte oppervlakte kan uitgedroogd en afgeborsteld worden met een harde droge borstel. Kwantiteit: De kwantiteit van 6 kg. WHO60® (deel A) vermengd met 800 ml. van deel B (witte vloeistof) vormt ca. 3 liter. Opslag: bewaar de onvermengde substanties in een droge koude omgeving zoals u cement bewaart. De houdbaarheid is 1 jaar. Voor volledige details van specifieke toepassingen kunt u de technische merkbladen raadplegen. Veiligheid: Bevat Portland cement. Contact met natte mortel kan huidirritatie of verbranding veroorzaken alsmede contact tussen droog mengsel en lichaamsvloeistoffen ( zoals zweet en oogtranen). Er is sprake van een risico op serieuze beschadigingen aan de ogen. Draag benodigde beschermingsmiddelen, handschoenen, oog- en gezichtsbescherming. Indien de mortel in contact komt met de ogen, direct uitspoelen met ruimschoots voldoende gesteriliseerd water en raadpleeg advies van een medisch deskundige. Houdt buiten bereik van kinderen. Voegafwerking kan al starten circa 2 uur nadat de mortel met wapening aangebracht is. Prestatieverklaring WHO60 mortel Treksterkte: De WHO60 bereikt conform BS6319 een treksterkte van 3.5N/mm² binnen 7 dagen en een treksterkte van 5.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C. Hecht- en buigsterkte: De WHO60 bereikt conform BS6319 een hechtsterkte van 7.5N/mm² binnen 7 dagen en een hechtsterkte van 12.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C. Druksterkte: De WHO60 bereikt conform BS63119 een karakteristieke druksterkte van 13.0N/mm² binnen 7 dagen en een karakteristieke druksterkte van 55.0N/mm² binnen 28 dagen bij een temperatuur van 20°C. Mortelsterkte bij buiten Temperatuur van 20ºC.